Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2024 Стоян Златков прокурорски помощник Стоян Златков1.pdf
2 09.01.2024 Борислава Арабаджиева Съдебен деловодител Борислава Арабаджиева.pdf
3 10.01.2024 Виола Панталеева Съдебен деловодител Виола Панталеева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 03.04.2024 Ваня Нягулова съдебен деловодител Ваня Нягулова.pdf
2 28.03.2024 Деница Йорданова Съдебен деловодител Деница Йорданова.pdf
3 29.03.2024 Стоян Златков прокурорски помощник Стоян Златков.pdf
4 28.03.2024 Цветелина Георгиева Съдебен деловодител Цветелина Георгиева.pdf
5 28.03.2024 Теодора Димитрова Съдебен деловодител Теодора Димитрова.pdf
6 29.02.2024 Даниела Модева Съдебен деловодител Даниела Модева.pdf
7 02.02.2024 Ася Величкова Съдебен деловодител Ася Величкова.pdf
8 08.04.2024 Антониа Каскатийска съдебен деловодител Антониа Каскатийска.pdf
9 10.04.2024 Йонко Банев Прокурорски помощник Йонко Банев.pdf
10 15.04.2024 Десислава Гъркинина Съдебен деловодител Десислава Гъркинина.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.02.2024 Борислава Арабаджиева Съдебен деловодител Борислава Арабаджиева.pdf
2 07.02.2024 Виола Пантелеева Съдебен деловодител Виола Пантелеева.pdf
3 18.03.2024 Ася Величкова Съдебен деловодител Ася Величкова.pdf
4 18.03.2024 Даниела Модева Съдебен деловодител Даниела Модева.pdf
5 10.04.2024 Теодора Димитрова Съдебен деловодител Теодора Димитрова.pdf
6 10.04.2024 Антониа Каскатийска съдебен деловодител Антониа Каскатийска.pdf
7 16.04.2024 Ваня Нягулова съдебен деловодител Ваня Нягулова.pdf
8 17.04.2024 Деница Йорданова Съдебен деловодител Деница Йорданова.pdf