1 Март 2023 г.

Отчетен доклад за дейността на СРП за 2022 г

4 Март 2022 г.

Отчетен доклад за дейността на СРП за 2021 г.

4 Февруари 2022 г.

Отчетен доклад за дейността на СРП за 2020 г.

4 Февруари 2022 г.

Отчетен доклад за дейността на СРП за 2019 г.

4 Февруари 2022 г.

Отчетен доклад за дейността на СРП за 2018 г.

7 Март 2018 г.

Отчетен доклад за дейността на Софийска районна прокуратура за 2017