График на приемните дни на Районния прокурор

   Приемни дни на административния ръководител при Софийска районна прокуратура или определен от него заместник районен прокурор, всеки втори и последен четвъртък от месеца, като приемът на граждани ще се осъществява от 14.00 часа до 16.00 часа, в сградата находяща се в гр. София, бул. „Ген. Михаил Д.Скобелев" № 23, етаж първи, кабинет 106.

     1. За първото шестмесечие на 2024 г.:

          11.01.2024г. и 25.01.2024г.;

          08.02.2024г. и 22.02.2024г.;

          14.03.2024г. и 28.03.2024г.;

          11.04.2024г. и 25.04.2024г.;

          09.05.2024г. и 30.05.2024г.;

          13.06.2024г. и 27.06.2024г.;

   3. За второто шестмесечие на 2023 г.:

          11.07.2024 г. и 25.07.2024 г.;

          08.08.2024 г. и 22.08.2023 г.;

          12.09.2024 г. и 26.09.2024 г.;

          10.10.2024 г. и 24.10.2024 г.;

          14.11.2024 г. и 23.11.2024 г.;

          05.12.2024 г. и 19.12.2024 г.