График на приемните дни на Районния прокурор

   Приемни дни на административния ръководител при Софийска районна прокуратура или определен от него заместник районен прокурор, всеки втори и последен четвъртък от месеца, като приемът на граждани ще се осъществява от 14.00 часа до 16.00 часа, в сградата находяща се в гр. София, бул. „Ген. Михаил Д.Скобелев" № 23, етаж първи, кабинет 106.

   1. За месец ноември и месец декември 2022 г.:

          24.11.2022г.;

          08.12.2022г. и 22.12.2022г.

   2. За първото шестмесечие на 2023 г.:

          12.01.2023г. и 26.01.2023г.;

          09.02.2023г. и 23.02.2023г.;

          09.03.2023г. и 23.03.2023г.;

          13.04.2023г. и 27.04.2023г.;

          11.05.2023г. и 25.05.2023г.;

          08.06.2023г. и 22.06.2023г.;

   3. За второто шестмесечие на 2023 г.:

          13.07.2023 г. и 27.07.2023 г.;

          10.08.2023 г. и 24.08.2023 г.;

          14.09.2023 г. и 28.09.2023 г.;

          12.10.2023 г. и 26.10.2023 г.;

          09.11.2023 г. и 23.11.2023 г.;

          14.12.2023 г. и 28.12.2023 г.