Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 09.02.2023 Елза Евтимова Чистач Елза Евтимова чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ.pdf
2 10.02.2023 Елица Соколова Съдебен деловодител Елица Соколова.pdf
3 14.02.2023 Христина Джамбазова Съдебен деловодител Христина Джамбазова.pdf
4 22.02.2023 Таня Обретенова - Пилищарова Прокурорски помощник Таня Пилищарова.pdf
5 28.02.2023 Царина Колева Съдебен деловодител Царина Колева.pdf
6 01.03.2023 Велислава Донкова Съдебен деловодител Велислава Донкова.pdf
7 01.03.2023 Гергана Рангелова Съдебен деловодител Гергана Рангелова.pdf
8 01.03.2023 Димитринка Николова Съдебен деловодител Димитринка Николова.pdf
9 01.03.2023 Милена Николова Съдебен деловодител Милена Николова.pdf
10 01.03.2023 Десислава Илкова Съдебен деловодител Десислава Илкова.pdf
11 03.07.2023 Николинка Танева Съдебен деловодител Николинка Танева.pdf
12 01.08.2023 Елица Соколова Съдебен деловодител Елица Соколова.pdf
13 01.08.2023 Велислава Донкова Съдебен деловодител Велислава Донкова.pdf
14 01.08.2023 Димитринка Николова Съдебен деловодител Димитринка Николова.pdf
15 01.08.2023 Иван Соколов Съдебен деловодител Иван Соколов.pdf
16 01.08.2023 Йордан Йорданов Шофьор-призовкар Йордан Йорданов.pdf
17 01.08.2023 Рени Стоева-Карева Прокурорски помощник Рени Стоева-Карева.pdf
18 01.08.2023 Петя Виденова Съдебен деловодител Петя Виденова.pdf
19 15.08.2023 Милена Николова Съдебен деловодител Милена Николова.pdf
20 15.08.2023 Десислава Илкова Съдебен деловодител Десислава Илкова 1.pdf
21 15.08.2023 Автономка Миладинова Съдебен деловодител Автономка Миладинова.pdf
22 15.08.2023 Елза Евтимова Чистач Елза Евтимова.pdf
23 15.08.2023 Стефания Шикова-Мускурова Съдебен деловодител Стефания Шикова-Мускурова.pdf
24 15.08.2023 Царина Колева Съдебен деловодител Царина Колева.pdf
25 15.08.2023 Юлияна Николова Съдебен деловодител Юлиана Николова.pdf
26 15.08.2023 Христина Джамбазова Съдебен деловодител Hristina Dzhambazova 1.pdf
27 29.09.2023 Никол Павлова Съдебен деловодител Никол Павлова.pdf
28 13.10.2023 Мария-Магдалена Андонова Съдебен деловодител Мария-Магдалена Андонова.pdf
29 02.11.2023 Мария Русева Съдебен деловодител Мария Русева.pdf
30 27.11.2023 Иванка Александрова Съдебен деловодител Иванка Витанова Александрова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.02.2023 Христина Джамбазова Съдебен деловодител Христина Джамбазова.pdf
2 23.02.2023 Елица Соколова Съдебен деловодител Елица Соколова.pdf
3 14.03.2023 Десислава Илкова Съдебен деловодител Десислава Илкова.pdf
4 17.03.2023 Гергана Рангелова Съдебен деловодител Гергана Рангелова.pdf
5 16.08.2023 Димитринка Николова Съдебен деловодител Димитринка Николова.pdf
6 14.11.2023 Мария-Магдалена Андонова Съдебен деловодител Мария-Магдалена Андонова.pdf