Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2022 Стойка Момчилова Съдебен деловодител Стойка Момчилова.pdf
2 24.01.2022 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Маргарит Чолпанов.pdf
3 10.02.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана Паничерска.pdf
4 22.02.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена Петрова.pdf
5 02.03.2022 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник Донка Куюмджиева.pdf
6 21.03.2022 Виктория Михалкова Съдебен деловодител Виктория Михалкова.pdf
7 29.03.2022 Афродита Милева Чистач Афродита Милева.pdf
8 29.03.2022 Алина Хаджиева Съдебен деловодител Алина Хаджиева.pdf
9 03.05.2022 Петя Алексиева Съдебен деловодител Петя Алексиева.pdf
10 01.08.2022 Димитър Велев Старши специалист - снабдител и шофьор Димитър Велев.pdf
11 01.08.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана Паничерска (1).pdf
12 01.08.2022 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник Донка Куюмджиева.pdf
13 01.08.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена Петрова.pdf
14 01.08.2022 Лиляна Павлова Съдебен деловодител Лиляна Павлова.pdf
15 01.08.2022 Татяна Генчева Съдебен деловодител Татяна Генчева.pdf
16 01.08.2022 Цецка Кръстева Съдебен деловодител Цецка Кръстева.pdf
17 01.08.2022 Антоанета Апостолова Съдебен деловодител Антоанета Апостолова.pdf
18 01.08.2022 Пенка Иванова съдебен деловодител Пенка Иванова.pdf
20 01.08.2022 Алина Хаджиева Съдебен деловодител Алина Хаджиева.pdf
21 01.08.2022 Афродита Милева Чистач Афродита Милева.pdf
22 01.08.2022 Весела Банкова Съдебен деловодител Весела Банкова.pdf
23 16.08.2022 Йонко Банев Прокурорски помощник Йонко Банев.pdf
24 27.09.2022 Мариана Чолакова Съдебен деловодител Мариана Чолакова.pdf
25 12.10.2022 Автономка Миладинова Съдебен деловодител Автономка Миладинова.pdf
26 08.11.2022 Иван Соколов Съдебен деловодител Иван Соколов.pdf
27 14.11.2022 Ирена Митова главен специалист - административна дейност Ирена Митова.pdf
28 14.11.2022 Петя Герова-Николова Съдебен деловодител - КИ Петя Герова-Георгиева.pdf
29 14.11.2022 Елена Чолакова Съдебен деловодител Елена Чолакова.pdf
30 14.11.2022 Нора Петрова Главен специалист - счетоводител Нора Петрова.pdf
31 14.11.2022 Моника Цанкова главен специалист - организационна дейност Моника Цанкова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.01.2022 Стефани Георгиева Съдебен деловодител Стефани_Георгиева-202201061031-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 16.02.2022 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Маргарит_Чолпанов-202202161411-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 02.03.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана_Паничерска-202203011417-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
4 21.03.2022 Виктория Михалкова Съдебен деловодител Виктория_Михалкова-202203211339-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
5 25.03.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена_Петрова-202203241642-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
6 20.10.2022 Петя Виденова Съдебен деловодител Петя_Виденова-202210191324-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
7 07.11.2022 Автономка Миладинова Съдебен деловодител Автономка_Миладинова-202210111619-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
8 07.11.2022 Мариана Чолакова Съдебен деловодител Мариана_Чолакова-202210270857-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
9 07.11.2022 Иван Соколов Съдебен деловодител Иван_Соколов-202211071333-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf