2022

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2022 Стойка Момчилова Съдебен деловодител Стойка Момчилова.pdf
2 24.01.2022 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Маргарит Чолпанов.pdf
3 10.02.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана Паничерска.pdf
4 22.02.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена Петрова.pdf
5 02.03.2022 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник Донка Куюмджиева.pdf
6 21.03.2022 Виктория Михалкова Съдебен деловодител Виктория Михалкова.pdf
7 29.03.2022 Афродита Милева Чистач Афродита Милева.pdf
8 29.03.2022 Алина Хаджиева Съдебен деловодител Алина Хаджиева.pdf
9 03.05.2022 Петя Алексиева Съдебен деловодител Петя Алексиева.pdf

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.01.2022 Стефани Георгиева Съдебен деловодител Стефани_Георгиева-202201061031-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 16.02.2022 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Маргарит_Чолпанов-202202161411-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 02.03.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана_Паничерска-202203011417-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
4 21.03.2022 Виктория Михалкова Съдебен деловодител Виктория_Михалкова-202203211339-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
5 25.03.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена_Петрова-202203241642-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf