2022

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.01.2022 Стойка Момчилова Съдебен деловодител Стойка Момчилова.pdf
2 24.01.2022 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Маргарит Чолпанов.pdf
3 10.02.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана Паничерска.pdf
4 22.02.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена Петрова.pdf
5 02.03.2022 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник Донка Куюмджиева.pdf
6 21.03.2022 Виктория Михалкова Съдебен деловодител Виктория Михалкова.pdf
7 29.03.2022 Афродита Милева Чистач Афродита Милева.pdf
8 29.03.2022 Алина Хаджиева Съдебен деловодител Алина Хаджиева.pdf
9 03.05.2022 Петя Алексиева Съдебен деловодител Петя Алексиева.pdf
10 01.08.2022 Димитър Велев Старши специалист - снабдител и шофьор Димитър Велев.pdf
11 01.08.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана Паничерска (1).pdf
12 01.08.2022 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник Донка Куюмджиева.pdf
13 01.08.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена Петрова.pdf
14 01.08.2022 Лиляна Павлова Съдебен деловодител Лиляна Павлова.pdf
15 01.08.2022 Татяна Генчева Съдебен деловодител Татяна Генчева.pdf
16 01.08.2022 Цецка Кръстева Съдебен деловодител Цецка Кръстева.pdf
17 01.08.2022 Антоанета Апостолова Съдебен деловодител Антоанета Апостолова.pdf
18 01.08.2022 Пенка Иванова съдебен деловодител Пенка Иванова.pdf
20 01.08.2022 Алина Хаджиева Съдебен деловодител Алина Хаджиева.pdf
21 01.08.2022 Афродита Милева Чистач Афродита Милева.pdf
22 01.08.2022 Весела Банкова Съдебен деловодител Весела Банкова.pdf
23 16.08.2022 Йонко Банев Прокурорски помощник Йонко Банев.pdf

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.01.2022 Стефани Георгиева Съдебен деловодител Стефани_Георгиева-202201061031-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 16.02.2022 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Маргарит_Чолпанов-202202161411-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 02.03.2022 Адриана Паничерска Съдебен деловодител Адриана_Паничерска-202203011417-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
4 21.03.2022 Виктория Михалкова Съдебен деловодител Виктория_Михалкова-202203211339-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
5 25.03.2022 Лена Петрова Съдебен деловодител Лена_Петрова-202203241642-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf