2021

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.01.2021 Даниела Любенова Съдебен деловодител Даниела Любенова.pdf
2 03.08.2021 Мадлен Шишманова Експерт, връзки с обществеността Мадлен Шишманова.pdf
3 06.10.2021 Валерия Петрова Чистач Валерия Петрова.pdf

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.01.2021 Даниела Любенова Съдебен деловодител Даниела_Любенова-202101290913-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf