Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.01.2021 Даниела Любенова Съдебен деловодител Даниела Любенова.pdf
2 03.02.2021 Вяра Петкова съдебен деловодител Вяра Петкова.pdf
3 03.08.2021 Мадлен Шишманова Експерт, връзки с обществеността Мадлен Шишманова.pdf
4 06.10.2021 Валерия Петрова Чистач Валерия Петрова.pdf
5 01.11.2021 Дима Куюмджиева Съдебен администратор Дима Куюмджиева.pdf
6 09.11.2021 Стефани Георгиева Съдебен деловодител Стефани Георгиева.pdf
7 08.12.2021 Весела Банкова Съдебен деловодител Весела Банкова.pdf
8 10.12.2021 Татяна Генчева Съдебен деловодител Татяна Генчева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.01.2021 Даниела Любенова Съдебен деловодител Даниела_Любенова-202101290913-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 04.03.2021 Вяра Петкова съдебен деловодител Декларация за имущество и интереси - част 2.pdf
3 30.08.2021 Мадлен Шишманова Експерт, връзки с обществеността Мадлен_Шишманова-202108271342-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
4 10.12.2021 Татяна Генчева Съдебен деловодител Татяна_Генчева-202112081132-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
5 22.12.2021 Весела Банкова Съдебен деловодител Весела_Банкова-202112221106-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf