Софийска районна прокуратура

1463 София, бул. "Ген. М.Скобелев" № 23   тел.: 02 907 9014 тел.: 02 907 9015  факс: 02 866 58 77
1612 София, бул. "Цар Борис III" № 54, ет. 3, ст. 340 e-mail: [email protected]

Деловодство на СРП

Работно време с граждани: от понеделник до петък
от 8:30 до 17:00 часа. тел.: 02/907 9014 тел.: 02/907 9015 Бул. "Ген. М.Скобелев" № 23, етаж 1, Регистратура.
Гише 1 - прием на нови молби и сигнали;
Гише 2 и гише 3 - справки за
граждани по стари преписки. бул. "Цар Борис III" № 54, ет. 3, ст. 340

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.