16 Февруари 2024 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2023г.

15 Февруари 2023 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2022г.

15 Февруари 2022 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2021г.

15 Февруари 2021 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2020г.

17 Февруари 2020 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2019 г.

15 Февруари 2019 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2018 г.

15 Февруари 2018 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2017 г.

17 Февруари 2017 г.

Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали през 2016 г.