Прокуратура Адрес Адм. ръководител Телефон Факс E-mail
РП Кърджали 6600 Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №1 Стоян Ичов Моневски 0361 21313 0361 21310 [email protected]
ТО Ардино 6750 Ардино, ул. "Републиканска" № 6   03651 4574 03651 4574 [email protected]
ТО Момчилград 6800 Момчилград, ул. "Петър Мирчев" №2   03631 6568 03631 2060 [email protected]
ТО Крумовград 6900 Крумовград, пл. "България" №6   03641 7505 03641 6503 [email protected]