1. Банкова (транзитна) сметка за внасяне на такси за издаване на удостоверения и преписи, както и за заплащане на направени от ОП-Кърджали разноски, съобразно постановен съдебен/прокурорски акт:

Банка: УниКредит Булбанк - Кърджали
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG61UNCR96603118047510

           Всички посочени такси могат да бъдат платени и безкасово, чрез използване на ПОС терминално устройство, което се намира в служба „Регистратура, деловодство“ в сградата на Окръжна прокуратура Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ №1.

ВНИМАНИЕ: при ползване на безкасовото плащане чрез ПОС терминално устройство, няма възможност за посочване основанието за плащане. В случай на необходимост от документ удостоверяващ направено плащане за конкретно обстоятелство и доказателства за изпълнението на съдебен/прокурорски акт, лицето следва да използва друг начин на плащане ( касов или безкасов превод в клон на банка или онлайн банкиране).

2. Набирателна сметка за внасяне на суми за мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ за разследвани от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Кърджали досъдебни производства, както и за внасяне на парични гаранции във връзка с обществени поръчки и договори за изпълнението им:

Банка: УниКредит Булбанк - Кърджали
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG06UNCR70003317396955

           При необходимост от повече информация – тел. 0361 / 21411