Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
2 16.04.2024 Емануела Карагяурова Главен счетоводител 2.PDF
3 18.04.2024 Яна Станчева Съдебен деловодител 3.PDF
4 23.04.2024 Ангелина Палазова Съдебен деловодител 4.PDF
5 23.04.2024 Мирослава Черкелова Съдебен деловодител 5.PDF
6 23.04.2024 Пламен Петков Системен администратор 6.PDF
7 23.04.2024 Янка Деведжиева Съдебен деловодител 7.PDF
8 24.04.2024 Пламена Илиева Главен специалист - човешки ресурси 8.PDF
9 24.04.2024 Илияна Василева Прокурорски помощник 9.PDF
10 24.04.2024 Дора Димитрова Съдебен администратор 10.PDF
11 25.04.2024 Диляна Ангелова Съдебен архивар 11.PDF
12 07.05.2024 Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията 12.PDF
13 07.05.2024 Емил Димитров Главен специалист - счетоводител 13.PDF
14 08.05.2024 Желязка Чолакова Завеждащ служба РНКИ 14.PDF
15 13.05.2024 Здравко Сарафов Главен специалист по стопанисване и управление на съдебно имущество и домакин 15.PDF
16 14.05.2024 Йордан Събев Системен администратор 16.PDF
17 14.05.2024 Станислава Неделчева Съдебен деловодител 17.PDF
18 14.05.2024 Желязка Петрова Съдебен деловодител 18.PDF
19 14.05.2024 Милена Моневска Завеждащ служба деловодство 19.PDF