Работно време с граждани: от 08.30 до 17.00 часа Административен ръководител - Окръжен прокурор: Желязко Димитров Стефанов Приемни часове за граждани: всяка първа и трета сряда на месеца от 8:30 до 12:00 часа.