Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.04.2022 Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията 1-конпи Г.Момчилова-1.pdf
2 28.04.2022 Дора Димитрова Съдебен администратор 2-конпи Д.Димитрова-1.pdf
3 28.04.2022 Диляна Ангелова Съдебен архивар 3-конпи Д.Ангелова-1.pdf
4 28.04.2022 Илияна Василева Прокурорски помощник 4-конпи Ил.Василева-1.pdf
5 28.04.2022 Пламен Петков Системен администратор 5-конпи Пл.Петков-1.pdf
6 29.04.2022 Пламена Илиева Главен специалист - човешки ресурси 6-конпи Пл.Илиева-1.pdf
7 29.04.2022 Емил Димитров Главен специалист - счетоводител 7-конпи Е.Димитров-1.pdf
8 29.04.2022 Елина Урумова Завеждащ служба "РД" 8-конпи Е.Урумова O.pdf
9 29.04.2022 Катя Матева Съдебен деловодител 9-конпи К.Матева O.pdf
10 09.05.2022 Емануела Карагяурова Главен счетоводител 10-конпи Е.Карагяурова O.pdf
11 09.05.2022 Желязка Чолакова Завеждащ служба РНКИ 11-конпи Ж.Чолакова O.pdf
12 11.05.2022 Яна Станчева Съдебен деловодител 12-конпи Я.Станчева O.pdf
13 12.05.2022 Йордан Събев Системен администратор 13-конпи Й.Събев-1.pdf
14 12.05.2022 Станислава Неделчева Съдебен деловодител 14-конпи Ст.Неделчева-1.pdf
15 12.05.2022 Янка Деведжиева Съдебен деловодител 15-конпи Я.Деведжиева-1.pdf
16 12.05.2022 Желязка Петрова Съдебен деловодител 16-конпи Ж.Петрова-1.pdf
17 13.05.2022 Милена Моневска Съдебен деловодител 17-конпи М.Моневска-1.pdf
18 13.05.2022 Здравко Сарафов Главен специалист по стопанисване и управление на съдебно имущество и домакин 11-1.pdf