8 Февруари 2024 г.

Заповед ОП № 24/06.02.2024 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в Окръжна прокуратура Кърджали

8 Февруари 2024 г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в Окръжна прокуратура Кърджали - 2024