Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 21.01.2020 Желязка Петрова Съдебен деловодител Ж.Петрова.pdf
2 25.06.2020 Пламен Петков Системен администратор Пламен Петков 1_1.pdf
3 01.07.2020 Пламен Петков Системен администратор Пламен Петков 2_2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.04.2020 Дора Димитрова Съдебен администратор декларация Д. Димитрова Обезличена_1.pdf
1 09.07.2020 Пламен Петков Системен администратор встъпителна
2 22.04.2020 Христо Сяров Системен администратор Хр Сяров декларация част 2_1.pdf
3 08.05.2020 Диляна Ангелова Съдебен архивар Диляна Ангелова Обезличена_1 (1).pdf
4 08.05.2020 Янка Деведжиева Съдебен деловодител Янка Деведжиева Обезличен 1.pdf
5 08.05.2020 Илияна Василева Прокурорски помощник Илияна Василева обезличена 1.pdf
6 13.05.2020 Желязка Чолакова Завеждащ служба РНКИ Желязка Чолакова Обезличена 1.pdf
7 18.05.2020 Катя Матева Съдебен деловодител Катя Матева Обезличена.pdf
8 20.05.2020 Емил Димитров Главен специалист - счетоводител Емил Димитров обезличена_1.pdf
9 26.05.2020 Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията Галя най нова 1.pdf
10 27.05.2020 Надежда Атанасова Главен специалист - Човешки ресурси Н. Атанасова 1.pdf
11 27.05.2020 Елина Урумова Завеждащ служба "РД" Е. Урумова 1.pdf
12 27.05.2020 Емануела Карагяурова Главен счетоводител Е. Карагяурова 1.pdf
13 04.06.2020 Иванка Димитрова Съдебен деловодител Иванка Димитрова 1.pdf
14 08.06.2020 Здравко Сарафов Главен специалист по стопанисване и управление на съдебно имущество и домакин Здравко Сарафов 1.pdf
15 08.06.2020 Яна Станчева Съдебен деловодител Яна Гарипова 1.pdf
16 08.06.2020 Станислава Неделчева Съдебен деловодител Станислава Неделчева 1.pdf
17 09.06.2020 Йордан Събев Системен администратор Йордан Събев 1.pdf
18 12.06.2020 Желязка Петрова Съдебен деловодител
19 28.05.2020 Христо Сяров Системен администратор Хр Сяров декларация част 2_1.pdf