Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 26.04.2021 Дора Димитрова Съдебен администратор Дора1.pdf
1 27.10.2021 Пламена Илиева Главен специалист - човешки ресурси всъпителна
2 26.04.2021 Илияна Василева Прокурорски помощник Илияна1_1.pdf
3 28.04.2021 Катя Матева Съдебен деловодител Катя1_1.pdf
4 28.04.2021 Емануела Карагяурова Главен счетоводител Емануела-1_1.pdf
5 05.05.2021 Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията Галя1_1.pdf
6 10.05.2021 Пламен Петков Системен администратор Пламен1_1.pdf
7 10.05.2021 Диляна Ангелова Съдебен архивар Диляна – 1.pdf
8 11.05.2021 Елина Урумова Завеждащ служба "РД" Елина – 1.pdf
9 11.05.2021 Янка Деведжиева Съдебен деловодител Янка Д. – 1.pdf
10 12.05.2021 Здравко Сарафов Главен специалист по стопанисване и управление на съдебно имущество и домакин Здравко1.pdf
11 12.05.2021 Иванка Димитрова Съдебен деловодител Иванка1.pdf
12 12.05.2021 Йордан Събев Системен администратор Йордан1.pdf
13 12.05.2021 Яна Станчева Съдебен деловодител Я.Станчева1.pdf
14 12.05.2021 Станислава Неделчева Съдебен деловодител Станислава1.pdf
15 13.05.2021 Емил Димитров Главен специалист - счетоводител Емил1.pdf
16 13.05.2021 Желязка Чолакова Завеждащ служба РНКИ Ж.Чолакова1.pdf
17 17.05.2021 Желязка Петрова Съдебен деловодител Ж.Петрова1.pdf