За прокуратурата

Окръжна прокуратура Кърджали

Териториалната компетентност на Окръжна прокуратура Кърджали покрива административна област Кърджали. Съдебният район включва:

за които Окръжна прокуратура Кърджали се явява въззивна инстанция.

Адрес: 6600 гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 1