Информационен център за работа с граждани:

6600 Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №1
Деловодство: тел. 0361 21412
Работно време от 08.30 до 17:00 часа факс: 0361 21410 e-mail: [email protected]

Окръжен следствен отдел

Деловодство: тел. 0361 21222
Работно време от 08.30 до 17:00 часа факс: 0361 21210 e-mail: [email protected]

Административен ръководител - Окръжен прокурор:

Желязко Димитров Стефанов тел.: 0361 21414 e-mail: [email protected]
Приемни часове за граждани: всяка първа и трета сряда на месеца от 8:30 до 12:00 часа.

Заместник окръжен прокурор, говорител:
 
Димитрина Делчева Ригова тел.: 0361 21405 e-mail: [email protected]

Заместник окръжен прокурор:
 
Дафин Бойчев Каменов тел.: 0361 21416 e-mail: [email protected]

Прокурори в Окръжна прокуратура Кърджали:
 
Бонка Венкова Василева тел.: 0361 21415 e-mail: [email protected]

Росица Георгиева Георгиева тел.: 0361 21225 e-mail: [email protected]

Завеждащ Окръжен следствен отдел:

Петя Стефанова Куцкова тел.: 0361/21212  e-mail: [email protected]

Следователи в Окръжен следствен отдел:

Лейля Мехти Аптула      тел.: 0361/212 28 e-mail: [email protected]
Ивета Пламенова Гергова тел.: 0361/212 32 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал
 

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.