Прием на граждани

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОП-КЪРДЖАЛИ ЗА  II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.

телефон за връзка - 036121411, 036121230

ел. поща - [email protected]

 

Г Р А Ф И К

На приемните дни на Административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали

 

ВСЯКА СРЯДА от 14:00 часа до 15:00 часа

 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 

телефон за връзка - 036121411, 036121230

ел. поща - [email protected]

Заповед ОП № 225/01.11.2022

Г Р А Ф И К

На приемните дни на Административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали

 

ВСЯКА СРЯДА от 14:00 часа до 15:00 часа