С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОРАДИ СЛУЖЕБНИ АНГАЖИМЕНТИ СЕ НАЛАГА ПРОМЯНА В ГРАФИКА НА ИЗНЕСЕНИЯТ ПРИЕМ ЗА ГРАЖДАНИ НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ, КАТО:

ВМЕСТО НА 20.03.2024Г. АПЕЛАТИВНИЯТ ПРОКУРОР ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ НА 03.04.2024Г. ОТ 13:00 ЧАСА ДО 15:00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 

Записване на телефон: 0361 / 21 230 или 0361 / 21 411, e-mail: [email protected]

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ

                                               РЪКОВОДСТВОТО НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОП-КЪРДЖАЛИ ЗА  II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2024 Г.

телефон за връзка - 036121411, 036121230

ел. поща - [email protected]

 

Г Р А Ф И К

На приемните дни на Административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали

 

ВСЯКА СРЯДА от 14:00 часа до 15:00 часа

 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 

телефон за връзка - 036121411, 036121230

ел. поща - [email protected]

Заповед ОП № 2 /05.01.2024

Г Р А Ф И К

На приемните дни на Административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали

 

ВСЯКА СРЯДА от 14:00 часа до 15:00 часа