Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.07.2019 Елжана Кьорова Съдебен деловодител Елжана1.pdf
2 26.11.2019 Йордан Събев Системен администратор ЙГС_1.pdf
3 27.11.2019 Йордан Събев Системен администратор ЙГС_3.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.03.2019 Диляна Ангелова Съдебен архивар ДИЛЯНА АНГЕЛОВА-2.pdf
1 25.09.2019 Димитър Печилков Системен администратор напускане
2 27.03.2019 Желязка Чолакова Завеждащ служба РНКИ ЖЕЛЯЗКА ЧОЛАКОВА-2.pdf
3 27.03.2019 Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията ГАЛИНА МОМЧИЛОВА-2.pdf
4 29.03.2019 Ивета Илиева Съдебен деловодител ИВЕТА ИЛИЕВА-2.pdf
5 29.03.2019 Катя Матева Съдебен деловодител КАТЯ МАТЕВА-2.pdf
6 29.03.2019 Димитър Печилков Системен администратор ДИМИТЪР ПЕЧИЛКОВ-2.pdf
10 09.05.2019 Емануела Карагяурова Главен счетоводител ЕМАНУЕЛА КАРАГЯУРОВА-2.pdf
11 09.05.2019 Елина Урумова Завеждащ служба "РД" ЕЛИНА УРУМОВА-2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.11.2019 Йордан Събев Системен администратор ЙГС_2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.07.2019 Катя Матева Съдебен деловодител Катя Матева чл.35 ал.1 т.4 - 21.pdf