Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.08.2023 Ангелина Палазова Съдебен деловодител встъпителна
1 27.04.2023 Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията 1 Д-я Г.Момчилова – Копие-1.pdf
2 27.04.2023 Дора Димитрова Съдебен администратор 2 Д-я Д.Димитрова – Копие-1.pdf
2 17.08.2023 Мирослава Черкелова Съдебен деловодител встъпителна
3 27.04.2023 Пламен Петков Системен администратор 3 Д-я П.Петков-копие-1.pdf
4 27.04.2023 Желязка Чолакова Завеждащ служба РНКИ 4 Д-я Ж.Чолакова – Копие-1.pdf
5 27.04.2023 Илияна Василева Прокурорски помощник 5 Д-я И.Василева – Копие-1.pdf
6 04.05.2023 Емануела Карагяурова Главен счетоводител 6 Д-я Е.Карагяурова – Копие-1.pdf
7 04.05.2023 Емил Димитров Главен специалист - счетоводител 7 Д-я Е.Димитров – Копие-1.pdf
8 05.05.2023 Диляна Ангелова Съдебен архивар Д-я Д.Ангелова – Копие-1.pdf
9 09.05.2023 Пламена Илиева Главен специалист - човешки ресурси Д-я П.Илиева – Копие-1.pdf
10 10.05.2023 Йордан Събев Системен администратор Д-я Й.Събев – Копие-1.pdf
11 11.05.2023 Катя Матева Съдебен деловодител Д-я К.Матева – Копие-1.pdf
12 12.05.2023 Здравко Сарафов Главен специалист по стопанисване и управление на съдебно имущество и домакин Д-я З.Сарафов – Копие-1.pdf
13 12.05.2023 Янка Деведжиева Съдебен деловодител Д-я Я.Деведжиева – Копие-1.pdf
14 12.05.2023 Станислава Неделчева Съдебен деловодител Д-я Ст.Неделчева – Копие-1.pdf
15 12.05.2023 Яна Станчева Съдебен деловодител Д-я Я.Станчева – Копие-1.pdf
16 15.05.2023 Желязка Петрова Съдебен деловодител Д-я Ж.Петрова – Копие-1.pdf
17 15.05.2023 Милена Моневска Завеждащ служба деловодство Д-я М.Моневска – Копие-1.pdf