28 Март 2024 г.

Годишен доклад за 2023 г. РП Бургас

20 Април 2023 г.

Годишен доклад за 2022 г. РП Бургас

25 Март 2022 г.

Годишен доклад за 2021 г. РП Бургас

26 Март 2021 г.

Годишен доклад за 2020 г. РП Бургас

31 Януари 2020 г.

Годишен доклад 2019 г.

29 Януари 2019 г.

Годишен доклад 2018 г.

24 Октомври 2018 г.

Годишен доклад 2013 г. РП Бургас

24 Октомври 2018 г.

Годишен доклад 2015 г. РП Бургас

23 Май 2018 г.

Резюме на Годишния доклад за 2017 г. на РП - Бургас

7 Април 2017 г.

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2016 г.