Информационен център за работа с граждани

8000 Бургас, ул. "Александровска" №101, ет.3 тел.: 056/878 543 факс: 056/844 323 e-mail:[email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител: прокурор Щелиян Димитров  тел: 056878538

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.