Вътрешни правила за прием на граждани в Районна прокуратура - Бургас / 1.4 MB

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19) се преустановява приемът на граждани в приемната на Аам. ръководител Районен прокурор на РП-Бургас, до последващо нареждане.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Районна прокуратура – Бургас Ви уведомява, че в съответствие с утвърдените от Главен прокурор на РБ Правила за прием на граждани в Прокуратурата на РБ, Административният ръководител на Районна прокуратура – Бургас приема граждани, представители на юридически лица и институции всеки вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Предварителна заявка за прием може да се прави на телефон: 056/878 554 и по електронна поща на следния адрес: [email protected]

В рамките на обявените приемни дни приоритет за среща с Административния ръководител на Районна прокуратура - Бургас ще имат гражданите, направили предварителни заявки по горепосочените начини.

Уведомяваме Ви, че Административният ръководител Районен прокурор при срещите си с граждани не изразява становище по същество на правните казуси, а в зависимост от поставените въпроси:

•    Насочва по компетентност;

•    Приема и предоставя за регистриране подадените от гражданите жалби  запитвания;

•    Осведомява по принцип за възможността за консултация с адвокат;

•    Разяснява реда за обжалване на постановен прокурорски акт.

Приемната на Районния прокурор се намира в гр. Бургас, в сградата на Съдебна палата, с адрес: ул. „Александровска" № 101, ет. 3.

Административният ръководител Районен прокурор, съгласно чл. 213 от закона за съдебната власт не дава правни консултации!

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС

се намира в гр. Бургас, в сградата на Съдебна палата, с адрес: ул. „Александровска" № 101, ет. 3

Центърът работи от 08.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

 

В информационния център на прокуратурата можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

В информационния център не можете да получите правна консултация.

Приемът на граждани от дежурния прокурор се осъществява в работни дни, както следва:

  • понеделник, сряда и петък: от 9.00 ч. до 12.00 ч.
  • вторник и четвъртък: от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Предварителна заявка за прием може да се прави на телефон: 056/878 554 и по електронна поща на следния адрес: [email protected]

Гражданите, посетили Приемната без предварителна заявка, се приемат в предварително обявеното, незаето от графика време, както и във времето на неявили се заявители, включени в обявения график.