28 Март 2024 г.

Годишен доклад за 2023 г. РП Бургас

20 Април 2023 г.

Годишен доклад за 2022 г. РП Бургас

25 Март 2022 г.

Годишен доклад за 2021 г. РП Бургас

26 Март 2021 г.

Годишен доклад за 2020 г. РП Бургас

31 Януари 2020 г.

Годишен доклад 2019 г.

29 Януари 2019 г.

Годишен доклад 2018 г.

24 Октомври 2018 г.

Годишен доклад 2013 г. РП Бургас

24 Октомври 2018 г.

Годишен доклад 2015 г. РП Бургас

19 Октомври 2018 г.

Заповед за изменение на Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Районна прокуратура - Бургас.