2022 година

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2022 Динка Маркова призовкар-чистач Д. Маркова.pdf
2 02.02.2022 Мария Бакалова чистач М. Бакалова.pdf
86 05.09.2022 Петя Колева съдебен деловодител Петя Колева 35-1-1.pdf
92 29.11.2022 Станимира Георгиева съдебен деловодител Станимира Георгиева.pdf

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2022 Динка Маркова призовкар-чистач Динка Маркова.pdf
2 03.02.2022 Мария Бакалова чистач Мария Бакалова.pdf
9 12.04.2022 Галя Тодорова съдебен деловодител Галя Тодорова.pdf
85 03.06.2022 Кристина Стоянова Кр. Стоянова.pdf
86 05.09.2022 Петя Колева съдебен деловодител Петя Колева 35-1-2.pdf
92 29.11.2022 Станимира Георгиева съдебен деловодител Станимира Георгиева.pdf