2019 година

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
50 10.07.2019 Радостина Алексиева съдебен деловодител Декларация Р. Алексиева.pdf
51 11.07.2019 Мария Црънкова съдебен деловодител Декларация М. Црънкова.pdf

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
47 31.07.2019 Мария Црънкова съдебен деловодител декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКПКОНПИ М. Црънкова.pdf
48 31.07.2019 Радостина Алексиева съдебен деловодител декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКПКОНПИ Р. Алексиева.pdf