19 Октомври 2018 г.

Заповед за изменение на Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Районна прокуратура - Бургас.

23 Ноември 2016 г.

Вътрешни правила за организацията на работата на прокурорските помощници в Районна прокуратура - Бургас

22 Юни 2016 г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки