2020 година

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
52 02.01.2020 Милена Асенова съдебен деловодител Милена Асенова.pdf
53 02.01.2020 Добромир Попов системен администратор Добромир Попов.pdf
54 02.01.2020 Ирина Петрова съдебен секретар Ирина Петрова.pdf
55 04.03.2020 Ирина Колева прокурорски помощник Ирина Колева.pdf
57 05.10.2020 Веселина Христова съдебен деловодител Веселина Христова.pdf
59 26.11.2020 Рената Гунчева прокурорски помощник Р. Гунчева.pdf

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
4 15.01.2020 Добромир Попов системен администратор Добромир Попов.pdf
5 31.01.2020 Милена Асенова съдебен деловодител Милена Асенова.pdf
6 31.01.2020 Ирина Петрова съдебен секретар Ирина Петрова.pdf
13 12.03.2020 Ирина Колева прокурорски помощник Ирина Колева.pdf
80 13.11.2020 Веселина Христова съдебен деловодител В. Христова.pdf