Процедури до 01.10.2014 г.

Сподели

1 Април 2015 г.
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районна прокуратура – Бургас
22 Август 2014 г.
Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език

Тръжна документация