3 Октомври 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи

Сподели

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - гр. Бургас"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - гр. Бургас"

Решение

Обявление

Информация за освободена гаранция за изпълнение