1 Април 2015 г.

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районна прокуратура – Бургас

Сподели

Поръчка С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „а“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, с ПРЕДМЕТ: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районна прокуратура – Бургас“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА