Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
60 17.05.2021 Соня Колева съдебен деловодител С. Колева.pdf
61 28.06.2021 Стоянка Боева съдебен деловодител Ст. Боева.pdf
62 28.06.2021 Мария Бончева съдебен деловодител М. Бончева.pdf
63 01.07.2021 Станка Бакалова главен специалист адм. дейност Ст. Бакалова.pdf
64 01.07.2021 Ирина Петрова съдебен секретар И. Петрова.pdf
65 01.07.2021 Елена Златева съдебен деловодител Е. Златева.pdf
66 01.07.2021 Сияна Атанасова съдебен деловодител С. Атанасова.pdf
67 14.07.2021 Мария Янева съдебен статистик М. Янева.pdf
68 14.10.2021 Анна Великова съдебен деловодител Анна Великова.pdf
69 14.10.2021 Таня Костова прокурорски помощник Таня Костова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
88 18.05.2021 Соня Колева съдебен деловодител Соня Колева.pdf
89 12.07.2021 Елена Златева съдебен деловодител Еленка Златева.pdf
90 15.07.2021 Мария Янева съдебен статистик Мария Янева.pdf
91 20.07.2021 Мария Бончева съдебен деловодител Мария Бончева.pdf
92 21.07.2021 Сияна Атанасова съдебен деловодител Сияна Атанасова.pdf
93 21.07.2021 Галина Владева съдебен деловодител Галина Владева.pdf
94 14.10.2021 Анна Великова съдебен деловодител А. Великова.pdf
95 14.10.2021 Таня Костова прокурорски помощник Т. Костова.pdf