За гражданите

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Във връзка с Решение на прокурорската колегия на ВСС от 18.03.2020г., справки ще се извършват само по телефоните, обявени на официалната страница на РП-Бургас или по електронен път на имейл: [email protected]

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19) се преустановява приемът на граждани в приемната на Аам. ръководител Районен прокурор на РП-Бургас, до последващо нареждане.

 

          -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Приемен ден на районния прокурор
Всеки вторник  от 14:00 до 16:00 часа, след записване при административния секретар.

Такси и парични гаранции за РП Бургас
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG27 UNCR 7000 3120 3756 09, BIC:UNCRBGSF