За гражданите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

Във връзка с провеждането на 07 март 2021 г. на балотаж на частичния избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас през почивните дни ще бъде осигурен достъп на гражданите до Районна прокуратура – Бургас на адрес: гр. Бургас, Съдебна палата, ет. 3:

На предизборния ден 06.03.2021 г. дежурните служители ще бъдат на посочените адреси за времето от 08,30 ч. до 18,00 ч. 

На изборния ден 07.03.2021 г. дежурните служители ще бъдат на посочените адреси за времето от началото на изборния ден до приключването му - след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

Вашите сигнали и жалби във връзка с частичните местни избори и местния референдум можете да подадете на място, както и да изпратите на ел. адреси: r[email protected].

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Във връзка с Решение на прокурорската колегия на ВСС от 18.03.2020г., справки ще се извършват само по телефоните, обявени на официалната страница на РП-Бургас или по електронен път на имейл: [email protected]

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19) се преустановява приемът на граждани в приемната на Аам. ръководител Районен прокурор на РП-Бургас, до последващо нареждане.

 

          -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Приемен ден на районния прокурор
Всеки вторник  от 14:00 до 16:00 часа, след записване при административния секретар.

Такси и парични гаранции за РП Бургас
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG27 UNCR 7000 3120 3756 09, BIC:UNCRBGSF