2023 година

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
73 23.03.2023 Недялка Шаренкова съдебен секретар Н. Шаренкова.pdf
74 23.03.2023 Катя Динева съдебен деловодител К. Динева.pdf
75 23.03.2023 Христина Колева съдебен деловодител Хр. Колева
76 23.03.2023 Аделина Атанасова съдебен деловодител Ад. Атанасова.pdf

Районна прокуратура - Бургас

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
Д-4 27.03.2023 Катя Динева съдебен деловодител Катя Динева.pdf
Д-3 27.03.2023 Христина Колева съдебен деловодител Христина Колева.pdf