Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
73 23.03.2023 Недялка Шаренкова съдебен секретар Н. Шаренкова.pdf
74 23.03.2023 Катя Динева съдебен деловодител К. Динева.pdf
75 23.03.2023 Христина Колева съдебен деловодител Хр. Колева
76 23.03.2023 Аделина Атанасова съдебен деловодител Ад. Атанасова.pdf
77 20.12.2023 Мая Цончева прокурорски помощник М. Цончева.pdf
78 24.11.2023 Румяна Пешева съдебен деловодител Р. Пешева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
Д-88 30.10.2023 Елена Манчева гл. специалист адм. дейност
Д-4 27.03.2023 Катя Динева съдебен деловодител Катя Динева.pdf
Д-3 27.03.2023 Христина Колева съдебен деловодител Христина Колева.pdf
Д-93 22.12.2023 Румяна Пешева съдебен деловодител Р.Пешева.pdf
Д-92 22.12.2023 Мая Цончева прокурорски помощник М.Цончева.pdf