12 Март 2015 г.

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2014 г.

16 Април 2013 г.

Отчет за дейността на Районна прокуратура - Бургас през 2012 г.

5 Януари 2012 г.

Отчет за дейността на Районна прокуратура - Бургас през 2011 г.

5 Януари 2011 г.

Отчет за дейността на Районна прокуратура - Бургас през 2010 г.