5 Януари 2011 г.

Отчет за дейността на Районна прокуратура - Бургас през 2010 г.

Сподели

Районна прокуратура – Бургас осъществява дейността си във високо криминогенен район, което е следствие от специфичните географски, икономически и демографски характеристики на съдебния окръг.

Районна прокуратура – Бургас осъществява дейността си във високо криминогенен район, което е следствие от специфичните географски, икономически и демографски характеристики на съдебния окръг. Съдебния район обхваща три общини – Бургас, Камено и Созопол. Наличието на пристанище, летище, две митници, множество предприятия, строителни обекти с приходящи временни работници и туристически обекти, с голям туристически поток са фактори предполагащи високото ниво на престъпност.