12 Март 2015 г.

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2014 г.

Сподели

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  БУРГАС И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2014 г.