31 Януари 2020 г.

Годишен доклад 2019 г.

Сподели

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА  И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  БУРГАС И  РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ  2019 г.