18 Март 2024 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2023 година

23 Март 2023 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2022 година

23 Април 2022 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2021 година

16 Юли 2021 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2020 година

1 Април 2020 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2019 година

14 Март 2019 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2018 година

7 Март 2018 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2017 година

21 Март 2017 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2016 година

1 Април 2016 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура - Враца за 2015 година

20 Март 2015 г.

Отчет за дейността на Окръжна прокуратура – Враца за 2014 година