Прокуратурата следи за спазване на законността, като :

  • ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
  • може да извършва разследване;
  • привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
  • упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
  • предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
  • в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела

 

Териториалната компетентност на Окръжна прокуратура Враца покрива административна област Враца.

Правомощия и компетентност на окръжните прокуратури

Делата, по които Окръжна прокуратура упражнява ръководство и надзор, са за престъпления, изчерпателно посочени в чл.35, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс на Република България - престъпления против републиката; умишлени убийства; квалифицирани грабежи; длъжностни присвоявания в особено големи размери; обсебвания в особено големи размери; опериране със средства или имущество, за които се знае или предполага, че са придобити чрез престъпление; безстопанственост; пътно-транспортни произшествия със смъртен случай; държане и разпространение на наркотични вещества и други.

В изрично посочените със закон случаи прокурорите от окръжна прокуратура взимат участие по граждански, търговски и дела от административен характер. Прокурорите от окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските прокуратури. Произнасят се по всички жалби срещу актове на районните прокуратури.