2021

Окръжна прокуратура - Враца

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.01.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна
2 25.01.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна
3 08.06.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна
4 08.06.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна

Окръжна прокуратура - Враца

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.01.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна
2 25.01.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна
3 08.06.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки при освобождаване от длъжност
4 08.06.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС при освобождаване от длъжност
5 15.06.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна
6 15.06.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна