Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.01.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна
2 25.01.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна
3 08.06.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна
4 08.06.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.01.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна
2 25.01.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна
3 08.06.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки при освобождаване от длъжност
4 08.06.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС при освобождаване от длъжност
5 15.06.2021 Людмил Йолов Гл. специалист УС встъпителна
6 15.06.2021 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки встъпителна