ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА ПОСТРАДАЛИ ОТ ТРАФИК НА ХОРА

Трафик на хора – дефиниция

Трафикът на хора е престъпна дейност, която се изразява в действия по набиране, транспортиране, приемане или укриване на хора в страната или чужбина с цел трудова, сексуална експлоатация, просия, за отнемане на телесен орган, тъкан или течност, или за да бъдат държани в принудително подчинение, независимо от съгласието им.

Документи