В информационния център на Окръжна прокуратура гр.Враца можете да подадете сигнал за извършено престъпление от общ характер, както и жалба срещу актове на прокурор.

При подаването им ще получите входящия номер на Вашата преписка.

Справка за движението по преписката или досъдебно производство, може да направите и online, посредством вградената в Електронен портал функционалност "Провери преписка".