Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 03.01.2019 Галина Иванова Съдебен деловодител встъпителна
2 16.05.2019 Петър Пелинков Шофьор-призовкар встъпителна
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 Галина Иванова Съдебен деловодител встъпителна
2 21.01.2019 Павлина Марковска Съдебен деловодител при освобождаване от длъжност
3 13.12.2019 Ягодина Панталеева Съдебен секретар при освобождаване от длъжност
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 14.08.2019 Боряна Райчева Съдебен администратор при промяна на декларирани данни