Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 21.01.2020 Павлина Марковска Съдебен деловодител при освобождаване от длъжност (чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ)