Електронни преписки

Сподели

23 Февруари 2015 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ„Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2015 г. за нуждите на служителите и магистратите от Окръжна прокуратура гр. Враца”