Владимир Сашков Сираков

Административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца

Роден е в град Враца през 1980 г.

Възпитаник е на  СОУ „Христо Ботев“ – Враца.

През 2003 г. завършва специалност „Право“ в УНСС – София.

За времето от 16.06.2005 г. до 24.06.2012 г. е назначен последователно на длъжности „дознател / разследващ полицай“ в ОДМВР – Враца.

В системата на прокуратурата последователно заема длъжностите: прокурор в РП - Оряхово,  от 23.07.2014 г. до 03.12.2014 г. изпълнява функциите на Административен ръководител – Районен прокурор на РП – Оряхово, от 05.07.2017 г. е прокурор в Районна прокуратура гр.Враца

От 22.12.2020 г. е Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца.

 

Силвия Веселинова Миленкова

Заместник административен ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца

Родена е в град Враца.

През 1998г. завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

В системата на прокуратурата работи от 1999 г., като последователно заема длъжностите: прокурор в РП - Враца,  зам. районен прокурор в РП – Враца, прокурор в ОП – Враца и зам.окръжен прокурор в ОП – Враца.

 

Владимир Иванов Дилков

Заместник административен ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца

Роден е в град Враца през 1970 г.

Възпитаник е на  СОУ „Христо Ботев” – Враца.

През 1996 г. завършва право в СУ „Климент Охридски.

В системата на прокуратурата работи от 1997 г., като последователно заема длъжностите: прокурор в РП - Враца,  зам. районен прокурор в РП – Враца, прокурор в ОП – Враца и зам.окръжен прокурор в ОП – Враца.

 

Елена Валериева Станева-Кирова

Заместник административен ръководител - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца

Родена е в град Враца.

През 2009 г. завършва ЮЗУ „Неофит Рилски“  в гр. Благоевград.

В системата на съдебната власт работи от 2010 г., като последователно заема длъжностите младши прокурор в РП – Враца, прокурор в РП – Враца и зам.окръжен прокурор в ОП – Враца.

Прокурор Станева е определена за говорител на Окръжна прокуратура – Враца.