2023

Окръжна прокуратура - Враца

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.03.2023 Диана Луканова Главен счетоводител встъпителна.pdf

Окръжна прокуратура - Враца

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.03.2023 Диана Луканова Главен счетоводител встъпителна.pdf