График за прием на граждани

   Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването, и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID-19), и съгласно заповед на главен прокурор на РБългария приемът на граждани в приемните на административните ръководители на прокуратури се преустановява до последващо нареждане.